Grapparecensioner


Till de recensioner som följer vill vi göra följande förtydligande. Vi har inga kopplingar av kommersiell eller annan natur till någon importör i Sverige eller tillverkare i Italien och försöker vara så metodiska och objektiva i vår bedömning som möjligt.

Vi försöker, så långt det bara går, att inte påverkas av etiketter och förpackning, men vet att det är svårt. Vi tröstar oss med att smaka grappa, liksom så mycket annat i livet, blir en upplevelse där förväntningar, erfarenheter och tillfälligheter spelar in. Därför får man se varje enskild datapunkt för vad den är, en indikation på vad fyra till sju ledamöter enades om vid ett speciellt tillfälle. Det vi eventuellt skriver i kommentaren vid vissa recensioner, försöker sammanfatta vårt intryck och kan därför tjäna som en vägledning för den som är ute efter ett tips på en ny grappa att prova.

Sist, men inte minst, vill vi påpeka att det i vår grupp finns de som föredrar lagrad grappa och det finns de som hyllar grappa av den ursprungliga typen, ung och ren. När vi bedömer en grappa gör vi det utifrån grundförutsättningen att en grappa antingen är ung eller lagrad, och frågar oss ”För att vara en ung/lagrad grappa, vilka associationer ger oss denna doft, denna smak?” Vi vill alltså inte att våra preferenser för ung eller lagrad, ska spela in. Det vi dock måste tillstå är att aromatiserad grappa och än mer sötad dito, inte är något vi känner att vi kan bedöma på ett objektivt sätt helt enkelt därför att vi ännu inte lärt oss uppskatta dessa. Därför har vi heller inte gjort några recensioner av någon grappa av denna typ.