Njut av Grappa

Svenska Grappa Akademien
Svenska Grappa Akademien skall helt enkelt verka för att öka kunskapen och sprida intresset kring grappa i Sverige. Det första initiativet togs av Matz Olofsson och Per Assarsson den 2 februari 2002. Sedan dess har Akademien utökats så att den idag har nio varav tre är vakanta.

Till skillnad från många andra, har vi inte den franska akademien som förebild
Vi har bara velat visa andra och varandra att vi tar det här med grappa på allvar. Det föreföll oss naturligt att bilda ett mindre sällskap till vilket vi så knyter ett vidare samarbete med såväl andra grappavänner i Sverige som med italienska intressenter. I första hand avser vi här verkliga experter och de facto tillverkare, såväl framställare av själva råvaran, destillerier som buteljerare.

En del har vi emellertid tagit efter
Akademier har, hur vi än vänder oss, vissa traditioner. Det är till exempel betydligt viktigare för en ledamot att ha en obegränsad entusiasm än det är att besitta omfattande kunskaper. På denna punkt skiljer vi oss inte märkbart från andra, liknade etablissemang.

En av ledamöterna utses att fungera som Akademiens ständige sekreterare, för närvarande Anders Gustafson. Därtill har Akademien en ordförande respektive en consiliarius för råd i frågor av ekonomisk eller rättslig natur. För närvarande innehas dessa uppdrag av Matz Olofsson respektive Per Assarsson, båda med ansvar för den löpande verksamheten. Sammanträden hålls fyra gånger om året.

Akademiens emblem
Akademiens emblem föreställer ett grappaglas, tryggt vilande i en lagerkrans. Här lutar sig symboliken mot den tidigaste referensen vi känner avseende Laurus nobilis, nämligen att lagern blev guden Apollos attribut sedan Dafne undgått förstörelse genom att förvandla sig till ett lagerträd. På samma sätt, menar vi, har druvresterna (dravet) undgått tidens och naturens försök till nedbrytning, genom att omvandla sig till grappa.

Bedömningar och andra verksamheter
Ett av Akademiens viktigaste uppdrag är att smaka av och bedöma olika grappor. Främst har vi som ambition att avge uttalanden om samtliga i Systembolagets sortiment befintliga alternativ. Fram tills idag har vi, i grupper om minst fyra personer, smakat av och protokollfört mer än 100 olika utgåvor som tillhandahållits genom systembolaget. Därtill kommer mer än 200 som avsmakats under provningar på våra resor eller i sällskap med egna importer.

År då Akademien lyckas ena sig, utser Akademien också Årets Grappa, det vill säga den bästa grappan Akademin har haft nöjet att avnjuta under det året. Vi belönar också personer i Sverige och Italien för insatser som haft en avgörande betydelse för Akademiens arbete eller målsättning.

Att anordna träffar, seminarier och resor i vilka grappa spelar en avgörande roll, utgör ett annat sätt för Akademien att stimulera intresset och sprida kunskapen om grappa.